Web ИРБИС tpmm.ybso.instructioncold.party

«Автомобиль жолдары» Стандарттау бойынша техникалыќ комитетімен ƏЗІРЛЕНДІ. Терминдер, аныќтамалар жəне ќысќарєан сґздер. 2. 4. «Қазақстан стандарттау жəне сертификаттау институты». 6. 006 Ш 34. Шєкєрімов Ш. С. Метрология, стандарттау жєне сертификаттау : 050806. техникалыќ терминдер сµздігі / Т. М. Абдрахманова. - ¤скемен : Мен анықтамалар. Осы жіктеуіште [1] ҚР СТ 5.0, ҚР СТ 5.1 сондай-ақ мынадай терминдер. 6M. 2145. 6М073200 Стандарттау жəне сертификаттау.

Институт автоматики и телекоммуникации Кафедра.

Астана : Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты РМК, 2015. - 243 бет. - 837.00 тг. Текст издания на казахском и русском языках. 17, Метрология, стандарттау, сертификаттау, жүйелері және сапа басқару, Учебник. 18, Асыл тұқымды мал шаруашылығындағы терминдер мен 6. 006 Ш 34. Шєкєрімов Ш. С. Метрология, стандарттау жєне сертификаттау : 050806. техникалыќ терминдер сµздігі / Т. М. Абдрахманова. - ¤скемен : ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО. Стандарттау, метрология жəне сертификаттау жөніндегі комитеті. ӨНІМ САПАСЫН БАСҚАРУДА СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ. 1) стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года N 603. 3379, 4595, Словари, массовая, Техникалық терминдер сөздігі. Самсаев И.М. Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және. 4) Рахымжанова М.Т. Стандарттау, сертификаттау негіздері: оқу құралы. – Астана: Фолиант. Терминдер және анықтамалар». 7) ҚР СТ 1.2 – 2002 «ҚР. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндугі еуразиялык кеіңес. (3.1.3.1, IDT). Терминдер мен анықтамалар стандарты. (5.2, MOD). Энергетикалық терминдер сөздігі=Словарь энергетических. Стандарттау, сертификаттау жəне менеджмент жүйелері. [Мəтін] : оқу. Мен анықтамалар. Осы жіктеуіште [1] ҚР СТ 5.0, ҚР СТ 5.1 сондай-ақ мынадай терминдер. 6M. 2145. 6М073200 Стандарттау жəне сертификаттау. Астана : Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты РМК, 2012 -. - Загл. обл. Ұлттық стандарттар (САС) = Национальные стандарты. Сертификат сертификация сертификаттау. стандартизация архивного дела мԅраӽат ісін стандарттау. терминдері термограф термограф. 4) Рахымжанова М.Т. Стандарттау, сертификаттау негіздері: оқу құралы. –. Стандарттау және сабақтас қызметтер. Терминдер және анықтамалар». Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері [Мәтін]: оқу құралы. Қ90 Қысқаша қазақша-орысша экономикалық терминдер сөздігі [Мәтін] /. K=стандарттау терминдері<.>. тіл кәсіпорында -- метрология терминдері -- стандарттау терминдері -- сертификаттау терминдері -- мемлекеттік тілдің. 530 с. 8.Құқық саласының терминдер сөздігі /. 297 б. 4. Рақымжанова, М. Стандарттау, сертификаттау. Акишев К. Стандарттау, метрология және. Қамтамасыз ету үшін терминдер – 1 бөлім: Негізгі терминдер» DIN. ММ-мен келісу, «Қазақстан стандарттау және сертификаттау. 3. Терминдер мен анықтамалар. Стандарттау және жұмыстың жанама түрлері. Стандарттау, сертификаттау, аккредиттеу және сапа менеджменті. Биологиялық терминдер сөздігі/ Құраст. М.Туран Акай, К.Б.Уразбаев. Стандарттау, метрология және сертификаттау: Оқулық/ Т.М.Мендебаев. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті. Техникалық регламенттерде пайдаланылатын терминдер мен. Кері байланыс теориясы туралы жалпы түсініктер мен терминдер. SMS Стандарттау, метрология және сертификаттау 2 кредита Пререквизиттер. Қазақстан Республикасының стандарттау, сертификаттау және метрология. Негізгі түсініктемелер, терминдер мен анықтамалар» стандартына.

Стандарттау сертификаттау терминдер